Mere opmærksomme og ansvarsfulde chauffører og en samlet reduktion af udgifterne til skader på 30 %

Blot nogle af de gevinster vi oplever i forbindelse med vores samarbejde med Sensible Driving.

Med en stor vognpark og over 1000 daglige leverancer til vores kunder i Danmark og Europa, kan vi ikke undgå, at der ind i mellem sker uheld i trafikken. Derfor tog vi fat i Sensible Driving i 2020. Vi vidste ikke, om vores investering ville modsvare udbyttet, men vi havde et ønske om i højere grad at kunne fokusere på vores kunder og kerneforretning, frem for fx at bruge tid på skadeanmeldelser. Den bekymring har vi ikke længere. Vores investering kan nemlig både aflæses på bundlinjen og måles i trivslen blandt vores chauffører.

Sensible Driving har i dag den direkte kontakt til vores chauffører, forsikringsselskab og forsikringsmægler, hver gang der opstår en skade. Det aflaster vores medarbejdere, og det giver en højere kvalitet i vores forsikringsskadeanmeldelser, som i nogle tilfælde har betydet en ændring af skyldsspørgsmålet – til vores fordel. Samtidig underviser Sensible Driving vores chauffører i sikker kørsel. Det betyder, at vi i dag oplever færre skader og at vores chauffører tager et større ejerskab for vores biler. Hertil bidrager Sensible Driving med relevante indspark til vores compliance.

Sensible Drivings indsats hos SFT er således todelt. De aflaster os administrativt i forbindelse med skader, samtidig med, at de hjælper os med at forebygge, at de sker.

Vi er nået langt, og vi vil i den kommende tid udvide vores samarbejde ved at indfase flere af Sensible Drivings tiltag. Målet er nemlig at højne vores kvalitet endnu mere og fortsat nedbringe de samlede årlige skader både til glæde for vores chauffører og vores forretning.

Sonja Arsovic Christensen
Owner & CEO at SFT Logistics A/S